26 may. 2009

El numero 12


Demà es celebra la gran final de la Champions entre el Barça i el Manchester Utd.

Demà tots som el jugador num. 12 al camp !!!


Leia Mais…

15 may. 2009

Publicada una enquesta

Hola a tothom!

He publicat una nova enquesta i m'agradaria conèixer la vostra resposta

Gràcies!

Leia Mais…

14 may. 2009

La doble crisi d'alguns jubilats


Els jubilats són, ara per ara, el sector més perjudicat per aquesta crisi.
Si ja són prou petites i curtes les seves pensions, la dura crisi que viu el sector de la construcció els hi ha tret a algú d'ells un dels seus grans pasatemps: mirar, controlar i supervisar les obres que es fan al carrer.
De moment, aquí a Segur tenen lloc ón fer-ho... al menys fins al 31 de Desembre.

Leia Mais…

13 may. 2009

Estenent un pont a la vida

A vegades cal estendre ponts per arribar enlloc.


Us convido a estendre un pont, però feu-lo bé... de lo contrari els operaris cauràn!

Cargo Bridge
Construye puentes firmes con el presupuesto disponible en cada nivel. Pulsa sobre "Test your bridge" para probar el puente con tus trabajadores

Leia Mais…

11 may. 2009

El món dels gurús


Vivim a un món ple de gurús. Segons la viquipèdia, gurú és (dins el marc de l’ hinduisme) el mestre espiritual. A la societat occidental, considerem gurú a aquell que té diferents qualitats com per ser considerat un expert dins una matèria en concret. L’Octubre passat vaig decidir, després d’uns mesos a l’atur i veient que això de la crisi anava en serio, inscriure’m a un Màster en Direcció d’empreses de transport i operadors logístics a la Fundació Icil. Aquesta és l’escola de major prestigi a Espanya en quant a logística i els seus cursos i màsters són àmpliament reconeguts dins el sector logístic arreu d’Espanya. Si tot va com ara, tindré la sort d’acabar-lo el proper mes de Setembre i tractar d’accedir a un lloc de treball dins el sector en el que ja porto casi 16 anys dedicant-m’hi. El Màster està format per mòduls de diferent temàtica i cadascun d’ells són impartits per experts en la matèria que asseguren una ensenyança de qualitat. Però tot i tenir-ne temàtiques ben diferentes i enriquidores dins cada mòdul, tots tenen un denominador comú: els gurús. Aquest cap de setmana passat tocava començar el mòdul de Marketing i Gestió comercial. Abans de començar la classe, el professor en qüestió ens va passar un vídeo del gurú (com no, americà) del marketing: Philip Kotler. Crec que el vídeo es força interessant. Hi ha més gurús del marketing, com l’israelià Eliyahu Goldratt o l’americà Seth Godin. Ara bé, si he trobat un tema que ara està de moda dins el món de l’empresa, aquest és el del lideratge i lo que els americans anomenen “management”. Aquest és, probablement, el territori més habitat per gurús on expliquen com organitzar la teva empresa, a partir de les seves pròpies experiències o bé com ser un bon líder de grup. Autors com Wayne Dyer, Michael Porter, o d’altres fan conferències arreu del món difonent les seves idees. Ara bé, si hi ha un autèntic gurú dins el micro món dels gurús, aquest és sense dubte Stephen Covey, qui amb el seu llibre “els 7 hàbits de la gent altament efectiva” va marcar un abans i un després per crear gent amb més competitivitat, justament això que ara està tant en boga i que sembla que a Espanya manca dins el nostre sector industrial.
La seva recepta és la següent:
Segons Covey, el desenvolupament personal es succeeix en tres etapes:
Primera etapa: Victòria Privada Està relacionada amb el canvi intern que ens permetrà continuar el nostre progrés. El concepte principal de victòria privada es el pas de l’estat de dependència al de independència, però no com a victòria final sinó com a un pas més del desenvolupament integral. Dins la victòria privada podem trobar els tres primers hàbits:
1. Sigues proactiu. És a dir: té iniciativa i acció
2. Comença amb una meta al cap. És a dir: te clar que és el que vols a curt i a llarg plaç

3. Primer lo primer. Prioritza allò que sigui més important i controla l’ordre del que has de fer per aconseguir-ho

Segona etapa: Victoria Pública Està relacionada amb la transició de la dependència a la interdependència i l’establiment de relacions solides i duradores amb els demés. Compren el treball en equip.
Dins la victòria publica podem trobar els tres següents hàbits:
4. Pensi en guanyar/guanyar. En les relacions amb els altres, es pot pensar de quatre maneres: perdre/perdre (no m’importa perdre si tu perds) perdre/guanyar (perdré encara que no m’agradi per que tu guanyis) guanyar/perdre (el meu objectiu es guanyar i fer-te perdre) i guanyar/guanyar (vull guanyar i que tu guanyis)
5. Procuri primer entendre i després ser entès. Essencial pel treball en equip. Fes una escolta activa i explica de manera clara.
6. Sinergeix. Els equips de treball tenen diferencies. El líder deu aprofitar les diferencies per crear la suma d’un tot i no les sumes parcials de cada equip.
Tercera i ultima etapa: Renovació En aquesta part s’explica el procés de canvi, no cíclic sinó lineal, a partir de les victòries anteriors, per tal d’arribar al canvi personal.
Dins aquesta etapa entra l’últim hàbit:
7. Afila la serra. Covey diferencia quatre dimensions: física, mental, emocional i espiritual, dins les quals s’ha de portar a terme el procés de renovació.

En un món com el nostre ón disposem de prou gurús, com és possible que no tinguem bons liders?

Leia Mais…

4 may. 2009

Bird on the wire - Leonard Cohen


Like a bird on the wire,
Como un pájaro en el alambre

Like a drunk in a midnight choir
Como un borracho en un coro de medianoche

I have tried in my way to be free.
He intentando a mi manera ser libre.

Like a worm on a hook,
Como un gusano en un anzuelo

Like a knight from some old fashioned book
Como un caballero sacado de un Viejo libro desfasado

I have saved all my ribbons for thee.
He guardado todas mis cintas para ti

If i, if I have been unkind,
Y si, si he sido poco amable

I hope that you can just let it go by.
Espero que puedas dejarlo ir

If i, if I have been untrue
Y si, y si he sido desleal

I hope you know it was never to you.
Espero que sepas que no fue por tí

Like a baby, stillborn,
Como un niño nacido muerto

Like a beast with his horn
Como un animal con su cuerno

I have torn everyone who reached out for me.
He arrojado a todo aquél que tendió su mano.

But I swear by this song
Pero te juro por esta canción

And by all that I have done wrong
Y por todo lo que hice equivocadamente

I will make it all up to thee.
Que quiero acercarme a ti.

I saw a beggar leaning on his wooden crutch,
Vi a un mendigo apoyado en su muleta de madera

He said to me, you must not ask for so much.
Me dijo, "No debes pedir demasiado"

And a pretty woman leaning in her darkened door,
Y a una mujer bonita apoyada en su obscura puerta

She cried to me, hey, why not ask for more?

Me gritó, "Oye, ¿por qué no pides más?


Leia Mais…